ਵੀਡੀਉ ਦੇਖਕੇ ਅੱਖਾ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ-ਹੇ ਰੱਬਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਾਂ ਕਰੀ

1984 Anti-Sikh riots: Moga family got mentally retarted

In this video clip you can watch 1984 Anti-Sikh riots: Moga family got mentally retarted . this is a very sad news .thanks for watching this video clip . this news telicast by ABP Sanja tv channel . ABp Sanja is a punjabi news channel . so watch this video clip .

Term of Service – We do not own copyright of this Content on this website. The copyright belongs to the respective owners of the videos uploaded to Youtube .

If you find any Content infringe your copyright or trademark, and want it to be removed from this website, or replaced by your original content, please contact us .

error: Content is protected !!