ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਧਮਕੀ

Shocking statement by Punjabi Girl who Elopes with Lover

A 15 year old girl named Kulwinder Kaur daughter of Darshan Singh from the village Kot Isse Khan eloped with lover Iqbal Singh.A Facebook video, uploaded by Kulwinder Kaur claims that she had affair with Iqbal Singh and she eloped with him.

She claims she had affair with Iqbal Singh from last two years and her father has leveled false allegations against her lover, his family and relatives in the video uploaded by her father on whatsapp.

vigdi olad by TadkaVideosਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਤ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਿਦੱਤੀ ਧਮਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਸੂਰ ਬੱਸ ਲੱਚਰਤਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਅਸਭਿਆਚਾਰ ਗੀਤ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਿਫਲਮ ਬਣ ਦੀਆ ਜਿਨਾ ਿਵੱਚ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਿਫਰ ਿੲਹ ਸਭ ਉਸੇ ਦਾ ਆਸਰ ਹੈ
Kulwinder Kaur claimed her father and aunt tried to arranged her marriage forcefully with another man. She claimed her parents will be responsible if something happened to her and her lover Iqbal Singh. She further added that her mother was agree with her relationship with Iqbal Singh.

ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ..15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ …ਭੱਜ ਗਈ..ਅਖੇ ਗਲਬਾਤ ਸੀ…ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ..ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾਂ ਕਰੋ..ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ..ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਜਿਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ..ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਉ

On the other hand, Kulwinder Kaur´s father Darshan Singh claimed that Iqbal Singh kidnapped the girl midnight.
In the video uploaded by Darshan Singh, he is requesting people to save his daughter.

i full hope you no like this video clip. if you like this video clip kindly shear this video clip with your own friends i hope your all friends like this video clip. Thanks for watching this video clip .

Term of Service – We do not own copyright of this Content on this website. The copyright belongs to the respective owners of the videos uploaded to Youtube . If you find any Content infringe your copyright or trademark, and want it to be removed from this website, or replaced by your original content, please contact us .

error: Content is protected !!