ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਧੁੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਨੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ. ਨਾਭੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ 500 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਟੀ ਬਟਨ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਟੈਪਟੋਕੋਕੱਸ ਅਤੇ ਸਟੈਫ਼ੀਲੋਕੋਕਸ ਸਮੇਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ.
ਹੇਠਾਂ ਸਕ੍ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੀ ਬਟਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!
1. ਧੱਫੜ ਪੱਟੀ ਬਟਨਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਲੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਦੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰੀਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ.
2. ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ.ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਟ ਦੇ ਬਟਨ ਵਿਚ ਦਿਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲੂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੂ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ.
3. ਬਦਾਮ ਵਰਗੀਬਦਾਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਗਰੇਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਬਦਾਮ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
4. U- ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂ-ਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਬੇਲੀ ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ U- ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
5. ਟੱਕਡ ਨਾਵਲਟੱਕਡ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.

error: Content is protected !!