ਚੱਟਪਟੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮਾਲਪੂੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ

Hun apne ghar vich rajasthani malpude bnaune sikho

Everybody love rajasthani rabdi malpua. It is also called mawa malpua. This is an Indian sweet-lover’s delight. Surprisingly easy to make, the golden Malpuas are served with a topping of creamy chilled rabri, coming together to create an absolutely indulgent creation that’s impossible to stop eating. Rabri Malpua or Mawa Malpua is a traditional north indian sweet of soft, fluffy and yet crisp pancakes coated with sugar syrup and served with rabri or thickened sweetened milk. Lets start to prepare Rabri malpua.

Ghar vich bnaoo suji di brfi In this video clip you can watch a very good video clip .Hun gahr vich sikho cake bnaun da asaan trikaa. i also hope you like this video clip . this is a very good idea . thanks for watching this video clip .

i full hope you like this video clip. if you like this video clip kindly shear this video clip with your own friends i hope your all friends like this video clip. Thanks for watching this video clip .


Term of Service – We do not own copyright of this Content on this website. The copyright belongs to the respective owners of the videos uploaded to Youtube . If you find any Content infringe your copyright or trademark, and want it to be removed from this website, or replaced by your original content, please contact us.

 

 

ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਚੱਟਪਟੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮਾਲਪੂੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ

error: Content is protected !!