ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਭਿਆਨਕ ਰੁਪ ਲੈ ਲੈਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚ ਹੋਣ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।Image result for morning walk
ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਓ
ਮਨ ਸ਼ਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਦਿਨ ਭਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ
ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਨਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ।
ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ

Maditation ਕਰੋ
ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ (ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ) ਲਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਵੋ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ , ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।
ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਦੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।
ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਓ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

error: Content is protected !!