ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਭ ਸਕਦਾ….. ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲਭ ਸਕਦਾ। ….. ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ

 

स्कॉटलैंड के एक पार्क की इस तस्वीर में दो बाघ घात लगाए बैठे हैं. हालांकि ये बाघ कहीं छिपकर नहीं बैठे हैं फिर भी इन्हें पहली नजर में खोजना आसान नहीं है. ज़रा देखिये इस तस्वीर को …

हिंट के लिए आपको बता दें कि एक बाघ नाले के एक तरफ बैठा है तो दूसरा दूसरी तरफ. अब ज़रा तस्वीर को ध्यान से देखिये और ढूँढने की कोशिश कीजिये.

अगर आपको अब भी नहीं दिख रहे हैं तो चलिए हम बता देते हैं. इस तस्वीर में लाल घेरे में देखिये. पहला बाघ पेड़ के नीचे छाया में बैठा है तो दूसरा दूसरे पेड़ के नीचे नाले के किनारे बने चबूतरे पर बैठा है.

तो कहिये, अब दिख गए न दोनों बाघ ?

error: Content is protected !!