ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ

ਵੇਖੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪਹਾੜ ਇਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਟਰੱਕ ਇੰਨੇ ਦਮਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 3.6 ਲੱਖ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਲੱਦ ਕੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।biggest-giant-trucks-1_14ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 26 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਟਰੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

The biggest trucks in the world form part of the “Ultra Class”. They aren’t on-road vehicles, because they’re simply too big to be used on them. Instead, they’re strictly used for mining and heavy dirt hauling work. These titans can use up to a gallon (3.8 liters) of fuel every 30 seconds, and between 50 and 75 Ultra Class trucks with a payload capacity of 300 tons or larger are sold around the world each year. The world’s biggest truck isn’t a Ford F-450 Crew Cab pickup truck, or even a Mack truck with a double trailer. The biggest trucks in the world are used in mining, and perhaps calling them big is an understatement — these trucks are truly enormous.The giant dump trucks used to haul heavy metal ores out of mining pits weigh in the neighborhood of one million pounds (453,592 kilograms) and can carry and dump more than 300 tons (300,000 kilograms) of material in the back. Where a Honda Fit has 117 horsepower and a Jaguar XF has 300 horsepower, these mining trucks have about 3,000 horsepower available for moving all that mass.

error: Content is protected !!